skip to main content

Stori Fawr Dre-fach Felindre

Polisi Preifatrwydd y Wefan

Mae aelodau pwyllgor Stori Fawr Dre-fach Felindre wedi gwneud eu gorau i gadarnhau perchnogaeth y deunydd a ddangosir ar y wefan hon ac wedi cael caniatâd i’w ddefnyddio.

Os oes gennych unrhyw wybodaeth arall am unrhyw ran o’r deunydd ar y wefan hon, neu am i rywbeth gael ei dynnu oddi ar y wefan, cysylltwch â’r pwyllgor ar unwaith os gwelwch yn dda gan ddefnyddio’r ffurflen gyswllt.

Os nad ydych yn berchen neu’n rheoli’r hawliau perthnasol dros y deunydd, mae’n rhaid ichi beidio ag ailgyhoeddi deunydd o’r wefan hon, neu werthu, rhentu neu isdrwyddedu deunydd neu ecsploetio’r deunydd i ddefnydd masnachol.

Cwcis

Mae’r wefan yn defnyddio cwcis. Defnyddir y cwcis i:

Gofio cysodiadau fel na fydd angen ichi eu newid nhw eto bob tro y byddwch yn llwytho tudalen ac i fesur sut y defnyddiwch y wefan fel y gallwn barhau i’w gwella.

Gallwch ddarganfod mwy am Gwcis yn http://www.aboutcookies.org/ gan gynnwys sut i ddileu a rheoli cwcis a gedwir ar eich cyfrifiadur.

Dyma restr o’r cwcis a osodir gan y wefan hon a’r gwasanaethau trydydd parti  a ddefnyddir ganddi:

ASPSESSIONIDSAARCRTC: This cookie performs a custom function for this website, remembering if you use the website in Welsh or English.
Google+: Features for sharing via Google+. Does not set a cookie by itself, but if one is present it will read it. See the Google Privacy Policy.
YouTube: Features for sharing videos via YouTube, and remembering what videos you've seen.  See the Google Privacy Policy.

Mae’r wefan yn defnyddio Google Analytics i ddadansoddi’r defnydd o’r wefan sydd yn cynhyrchu ystadegau a gwybodaeth arall am y defnydd o’r wefan trwy gyfrwng cwcis. Defnyddir y wybodaeth a gynhyrchir am y wefan i lunio adroddiadau am y defnydd a wneir o’r wefan.

Mae polisi preifatwydd darparwr y gwasanaeth dadansoddi ar gael yn: http://www.google.com/policies/privacy/.

Polisi cysylltiadau

Mae gwefan Stori Fawr Dre-fach Felindre yn defnyddio hypergysylltiadau â gwefannau eraill ym mherchnogaeth trydydd partïon. Nid oes dim rheolaeth ar gynnwys y wefan trydydd parti gan bwyllgor Stori Fawr Dre-fach Felindre ac nid ydynt yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am y gwefannau hynny.

Mae croeso ichi lunio cysylltiad â’r wefan hon ond mae’n rhaid i’r cysylltiad beidio â chamarwain a dylid defnyddio testun cysylltu priodol. O dro i dro efallai y bydd angen diweddaru strwythur URL y wefan.

Prosiect Stori Fawr Dre-fach Felindre yw perchennog y wefan a gallwch gysylltu â nhw drwy’r ffurflen gyswllt.