skip to main content

Stori Fawr Dre-fach Felindre

Waungilwen

 

O daw meinwar fy nghariad

I dy dail a wnaeth Duw Dad,

Dyhuddiant fydd y gwydd gwiw,

Dihuddygl o dy heddiw.

 

“Y Deildy” Dafydd Ap Gwilym

 

Photograph of the Waungilwen information board

Yr hanes cynharaf o'r ardal ydy Caef Dinas Bran, yn dyddio o'r Oes Haearn. Safai uwchben cwm serth, coediog yr Afon Bran. Yn y Canol Oesoedd roedd yna anheddfa yn Cryngae.

Sketch of the hillfort at Waungilwen

Yn y 14eg ganrif roedd Cryngae yn gartref i LLewelyn ap Gwilym Fychan, Cwnstabl y castell yng Nghastell-newydd-emlyn. Roedd yn ewythr i un o feirdd mwyaf Cymru - Dafydd ap Gwilym. Mae lle i gredu fod Dafydd wedi treulio llawer o'i lencyndod yn yr ardal. Mae un o'r pyllau niferus yn yr Afon Teifi yn dwyn yr enw Pwll Dafydd, a dywed traddodiad mai ar ol Dafydd ap Gwilym y cafodd yr enw.

Drawing of ap Gwilym

Yn y 14eg ganrif roedd Cryngae yn gartref i LLewelyn ap Gwilym Fychan, Cwnstabl y castell yng Nghastell-newydd-emlyn. Roedd yn ewythr i un o feirdd mwyaf Cymru - Dafydd ap Gwilym. Mae lle i gredu fod Dafydd wedi treulio llawer o'i lencyndod yn yr ardal. Mae un o'r pyllau niferus yn yr Afon Teifi yn dwyn yr enw Pwll Dafydd, a dywed traddodiad mai ar ol Dafydd ap Gwilym y cafodd yr enw.

Mae rhwydwaith o lwybrau yn cysylltu'r hen ffatrioedd a thai yr ardal. Rhaid cofio bod pobl yn defnyddio'r llwybrau hyn ymhell cyn codi pontydd i groesi'r afonydd. Os ewch ar y llwybr i'r gogledd-orllewin o Ffatri Cambrian heibio Cryngae a throedio ar y llwybr tua Dolhaidd, fe sylwch pa mor llydan ydy'r ffordd. Tystiolaeth amlwg fod ceffylau a cheirt wedi bod yn defnyddio'r ffordd mewn amseroedd cynt.

drawing of people fording the river