skip to main content

Stori Fawr Dre-fach Felindre

Merched Beca

gan plant Ysgol Penboyr

Dechreuodd y prosiect gyda’r plant yn holi'r cwestiwn pam roedd canol y pentref yn cael ei adnabod fe! Sgwâr y Gât.  Ysbrydolodd thema Merched Bcca eisteddfod yr ysgol a phrosiect ysgol a gynhyrchodd furlun mawr a thrawiadol. Gweithiodd y disgyblion gyda’r prifardd Ceri Wyn Jones.  

Gwnaethpwyd ymchwil fanwl yn cynnwys ymweliadau â Sir Benfro, y Llyfrgell Genedlaethol a Sain Ffagan.   

Newidiodd disgyblion iau eu tŷ bach twt yn dolldy. Codwyd arian ar ddefaid a cheffylau am fynd drwy'r glwyd a chasglodd y disgyblion dollau.

Rhannwyd eu darganfyddiadau yn eang gyda’r gymuned leol a’u hysgol gymar yn India.  Ysbrydolodd eu gweithgareddau gomisiynu pasiant.

I weld eu gwaith gweler y wefan Ysgol Penboyr.

Plant Ysgol Penboyr
Plant Ysgol Penboyr gyda giat Merched Beca
Llun gan plentyn Ysgol Penboyr
Plant Ysgol Penboyr yn St Ffagans
Murlun ar y wal Ysgol Penboyr