Stori Fawr Dre-fach Felindre

Ffermydd a Thyddynnod

Mae Stori Fawr Dre-fach Felindre wedi casglu dros 20 o eitemau am Ffermydd a Thyddynnod, sydd arddangos ar y wefan Casgliad y Werin. Cliciwch ar y llun i'w weld y casgliad.

Darllenwch beth mae Ms Nan Jones yn ysgrifennu am cefndir enwau 25 o gartrefi a ffermydd lleol, pan oedd hi'n cystadlu yn Eisteddfod Capel Soar Cwmpengraig ac ysgrifennodd John Tudor Jones hefyd am am enwau cartrefi a ffermydd, Ôl-nodiadau: Yr Hen Aelwydydd.

Darllenwch am y cynhaeaf yn Cynhaeaf Gwair Slawer Dydd gan Gwilym G Howells.