skip to main content

Stori Fawr Dre-fach Felindre

Cwmpengraig

Wedi'i gywasgu ar waelod y cwm ger aber y nentydd Esgair ac Arthen, roedd Cwmpengraig yn ganolfan bwysig yn oes aur y ffatrioedd gwlan. Yn wir, mae lle i gredu mai yma yn ffatri Coedmor, ynghanol y pentref, y dechreuodd y diwydiant gwlan modern. Dim ond un wal a erys. Pannu oedd gwaith Coedmor ar y dechrau; roedd y cribo, nyddu a gwau'r brethyn yn cael eu cyflawni mewn tai a ffermydd cyfagos. Fe welwch ar y map fod llwybrau ac hewlydd yn cysylltu'r anheddau yma. Newidiodd y cyfan yn ugeiniau'r ddeunawfed ganrif. Gwelwyd y rhod ddwr gyntaf yn Coedmor, a gwr o'r enw Deio 'Siah, mab Josiah, Danwarin, fu'n gyfrifol am y peiriannau cyntaf. Galwch heibio'r Amgueddfa yn Nrefach-Felindre i gael mwy o'r hanes.

Photograph of the information board at Cwmpengraig
Drawig of the mill at Cwmpengraig
Drawing of family on horse drawn cart on their way to market.

Er bod ffatrioedd wedi ehangu drwy'r ardal roedd y gweithdai yn parhau. Rhyw hanner ffordd ar yr hewl rhwng Felindre a Chwmpengraig fe welwch res o adeiladau isel gyda tho tun. Dyma'r Ogof, a enwyd ar ol yr ogof yn yr allt oddi uchod. Yma roedd Benjamin Jones a'i deulu yn byw - ac yn gweithio. Fe welwch fod ail-luniad yr artist yn ein tywys yn ol mewn amser ac i du mewn yr adeilad. Mewn un pen roedd y stafell liwio gyda dau bair mawr, ac yn y pen arall roedd y gweithdy gyda dau wydd llaw. Ar y llether tu ol i'r adeilad roedd y Rec, ffram hir o bren lle'r oedd y brethyn yn cael ei ymestyn.

Roedd Benjamin Jones, fel llawer o'r man-gynhyrchwyr yn gwerthu ei frethyn mewn marchnadoedd a ffeiriau ar hyd De Cymru. Fe fyddai ef ynghyd a'r teulu cyfan yn teithio i ffair Llangyfelach, ger Abertawe, mewn cart a cheffyl. Yn wreiddiol roedd y lliwiau a ddefnyddiwyd yn cael eu gwneud o blanhigion a chen cerrig lleol, ond erbyn diwedd y 19eg ganrif, roedd lliwiau cemegol yn cael eu defnyddio bron yn ddieithriad.