skip to main content

Stori Fawr Dre-fach Felindre

Cwmhiraeth

Glandwr a Dinas Fach. Cwmhiraeth ydy enw'r pentref ar lafar, a daw'r enw o'r comin a leolir i'r dwyrain. Os cerddwch ar y ffordd i Felindre fe sylwch ar y cloddiau syth a'r caeau rheolaidd a ffurfiwyd wrth gau'r comin yn y ganrif ddiwethaf. Yn fwy diweddar fe fedyddiwyd y cwm prydferth yma yn `Cwm yr Adar'. Sylwch ar eich map ac fe welwch fod yr afon a nifer o dai yn dwyn enwau adar.

Ar draws y cwm fe saif Pantyrefail, lle ganwyd Griffith Jones yn 1683, pregethwr enwog a sylfeinydd yr Ysgolion Cylchynol yng Nghymru.

Photograph of the information board at Cwmhiraeth
Drawing of an imagined gypsy encampment

Ewch i'r de ac yna trowch i'r gorllewin ac fe ellwch gerdded ar hyd Lon y Sipsiwn. Sgrifennodd T. Lew Jones, yr awdur enwog, a brodor o'r plwyf nofel, `Tan ar y Comin', sydd yn ymwneud a bywyd y Sipsiwn. Fe addaswyd y nofel yn ffilm ar gyfer y teledu ac yng Nhwmhireth y lleolwyd yr olygfa o losgi carafan y sipsi. Mae rhai o'r bobl leol yn cofio am hen arfer y Romani o losgi carafan y sipsi ar ei farwolaeth. Mai Lon y Sipsiwn yn cwrdd a'r hen hewl ym Mwlchydomen (B 4333).

Yn agos i Fwlchydomen fe welwch `Tomen Seba' neu 'Y Domen Fawr'. Dywed rhai mai hen gladdfa ydy'r Domen, tra bod eraill yn credu mai amddiffynfa i hen Arglwyddiaeth Emlyn a geir yma. Defyddiwyd yr hewlydd a'r llwybrau yn fwy diweddar gan y Porthmyn, ac hefyd, ffermwyr lleol yn cario calch i'r caeau. Fe gynddeiriogwyd llawer gan y tollau uchel a godwyd ar y ffyrdd hyn - ond yn 1843, ar noson oer o Chwefror fe chwalwyd y Tollborth ym Mwlchydomen gan Beca a'i dilynwyr.

Drawing of the tomen siba at Cwmhiraeth