skip to main content

Stori Fawr Dre-fach Felindre

Bargod Rangers FC v Stourbridge FC, 1981 Welsh Cup 2nd round

1981 Chwaraeodd Bargod Rangers yn erbyn Stourbridge o Gynghrair y De yn ail rownd Cwpan Cymru. Enillodd Stourbridge y gêm yn gyfforddus ac fe’u tynnwyd wedyn  i wynebu Wrecsam o’r Drydedd Adran yn ail rownd y cwpan. Ymddangosodd adroddiad gan Idwal Robling ar raglen Sports Wales y BBC a gellir ei weld nawr ar YouTube.